Çoğumuzun Yaşayıp Dikkate Almadığı Olay ''Performans Anksiyetesi''

Performans anksiyetesinin başımıza açtığı olaylar...

Performans anksiyetesi: Acaba ile başlayan ve insanın kabusu haline gelen bir durumdur. Zamanla kişinin spesifik olarak ‘’Acaba yapabilir miyim?’’ sorusunu hayatındaki birçok alana geneller ve sonuç olarak kişide kaçınmalar ve kaçmalar başlar. Anksiyete nedensiz bir korku, tedirginlik ve kişi rahatsız edebilecek boyutta bir kaygı yaşamasına neden olarak tanımlanabilir. Performans anksiyetesi genellikle mükemmelliyetçi kişilik yapısına sahip insanlarda daha fazla görülebilmektedir. Performans aknsiyetesi öğrencilerin sınav başarısını, ev hanımlarının çevre ve aile ile ilişkilerini, herhangi bir meslek grubunda çalışanların işlerini bitirebilme yetiştirebilme durumunu, öğretmenin sınıfa hakım olma çabalarını, sanatçıların sahne performanslarını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Gündelik hayatta sorumlulukları yerine getirememek ve başarısız olma korkusu işle işle ilgili olan özelliklerin yanı sıra insanların bu işe yüklediği anlamla birlikte daha farklı bir boyut kazanmaktadır. Kişinin kendisine yönelik algı ve tutumları bu konuda çok önemli bir etkendir.  İnsanlar hayatlarının her alanında bu tarz korkular yaşabilmektedir. Ancak burada önemli olan bu korkunun kişinin işlevselliğini nasıl etkilediğidir. Kişiyi harekete geçirmek için, gerekli düzeyde anksiyete olumlu bir durumdur. Burada önemli olan bu bir miktar kaygının zaman içerisinde kişinin hayatına ne kadar yayıldığı ve kişinin performansını nasıl etkilediğidir. Performans anksiyetesi yaşayan insanlar, beklentilere cevap verememekten korkarlar.  Zihin sürekli olarak ‘’ya yapamazsam?’’ korkusu ile meşgul olduğu için tüm enerjisini yapamamaya odaklıyor. Çok yetenekli insanlar başaramama korkusu ile birlikte çok sevdikleri, keyif aldıkları işlerden uzak duruyor.

Bu korkuyu yenmenin en iyi yolu bolca korkulan şeye maruz kalmaktır. Korku yaratan durumdan kaçtıkça, kişi asla içindeki potansiyeli açığa çıkaramayacaktır. Bu sürecin son noktası ise, ‘’Ben başarısız ve işe yaramaz biriyim’’ gibi yanlış bir düşünce kalıbına teslim olmaktır. Geçmişte yaşanan başarısızlık durumları yeni yapılacak işlerde bir öngörü olmamalıdır. Yüksek performans hedef olmamalıdır. Hedef, elinden geleni yapmak, yeteri ve olabildiği kadar performans ile işe sarılmak olmalıdır. Zaman zaman performans kaygısına çarpıntı, terleme, titreme, nefes alamama gibi fiziksel belirtiler eşlik edebilir. Bu durumda bir uzmana danışılarak yardım alınmalıdır

PERFORMANS ANKSİYETESİ KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Performans anksiyetesi kendisini sürekli eleştiren, kendine yüksek standartlar koyan ve hep en iyi olmaya çalışan mükemmeliyetçi kişilerde daha sık görülür. En ufak bir başarısızlığa bile tahammülleri olmadığından bir performans ortaya koyarken üzerlerinde yoğun bir baskı hissederler. Kendileriyle ilgili hep bir yetersizlik ve başarısızlık algıları vardır. Bu yoğun kaygıyla baş edemez hale geldiklerinde ise kaygı yaratacak durumdan kaçınmaya başlarlar. Performans anksiyetesi uzun vadede kişinin sosyal ve mesleki hayatına olumsuz etkiler.

Bu Haberi Paylaş